Betingelser til brug af test-iq.dk og dens lokaliserede versioner (PIQeu) tjenester (cs)

Handelsbetingelser regulerer forhold mellem ejeren af test-iq.dk (og lokale iq-test domæner) og bruger af test-iq.dk (og lokale iq-test domæner).

1. Specificering af  projektet test-iq.dk og grundlæggende definition

I&Q GROUP a/s, firmadomicil i Praha, Troilova 12, postnummer: 108 00, CVR.nr.: 27488268, indført i Handelsregisteret ved Byret i Hradec Kralove, afdeling C, bilag 21977, (efterfølgende nævnt som " ejer"), driver internet projekt test-iq.dk ( efterfølgende nævnt som "IQeu"), der gør det muligt for besøgende at fastsætte deres IQ og IQ i deres land.

Grundlæggende definition:
 IQ = Intelligens kvotient (kvotient=relation, andel,) angiver, at det hyppigst forekommende intelligensniveau i befolkningen får IQ 100, og at de øvrige værdier er normalfordelt med en standardafvigelse på 15.
    Test = kombination af opgaver og mulige svar, hvor der kun findes et rigtigt svar. Testen kan måle forskellige typer af IQ (indfødt intelligens, nummerisk intelligens, 3D intelligens, osv.) hver for sig og forene dem til en IQ værdi, som bliver mere præcis jo flere test man gennemgår.
Betingelser for test-iq.dk tjenesteydelse ( videre som "PIQeu") =  definerer rettigheder og forpligtelser for personer som deltager i IQ eu ( ejer og bruger). Den aktuelle version PIQeu kan findes på URL http://www.test-iq.dk/betingelser/. Ejeren er berretiget til lave ændringer i PIQeu og ændringer er gældende fra den dag de offentliggøres på webside.
Ejer = dvs.  personen med ansvar for problemfri drift af server og med nødvendige aplikationer for IQ eu ydelse.
Bruger = besøgende som gennemgår testen eller personen som registrerer sig i systemet.

 


Email: 1

2. Rettigheder og forpligtelser af deltager i projektet

Ejer:

 • Har retten til at komme i kontakt med bruger på hvilket som helst tidspunkt, på hvilken som helst måde og anliggende  
 • Er berettiget til at fastsætte individuelle betingelser med andre personer der deltager i IQeu.
 • Er berettiget til at stoppe adgang til hvilken som helst bruger uden begrundelse.

Bruger:

 • Har retten til at kontakte ejeren af IQ eu
 • Er berettiget til at stoppe sin deltagelse i IQeu uden begrundelse
 • Er forpligtet til at følge PIQeu gældende regler
 • Efter betaling har brugeren retten til at få testresultater. I tilfælde af at dette ikke muliggøres, har brugeren retten til at kontakte ejeren og kræve erstatning, men ikke refundering.
 •  Ved at angive sine persondata, giver man sit samtykke til lagring i databasen og til brug for ejeren, hvis denne for eksempel skal kontakte brugeren. Ejeren skal sikre, at persondata ikke videregives til tredje person og at persondata slettes fra databasen efter brugernes ønske. Ved at udfylde test eller registrering giver brugeren samtykke til denne deklaration.

3. Deltagelse af ejeren og bruger ved IQeu.

Ejer:

 • Deltager ved IQeu fra starten til slutingen eller indtil IQeu videregives til en anden person / firma.
 • Kontrollerer overholdelse af PIQeu og tager konsekvensen i tilfælde af regelovertrædelse.

Bruger:

 • Deltager i IQeu projektet ved at udfylde test eller registrering
 • Kan når som helst – via sin registrering – tilmelde sig informations nyhedsbrevet via e-mail".
 • Kan når som helst slutte sin deltagelse i IQeu.

4. Ansvar af både ejeren og brugeren.

Personer der deltager i IQeu er ansvarlig for deres handlinger.
Ejer:

 • Er ansvarlig for overholdelse af PIQeu regler
 • Er ikke ansvarlig for betalingsevne af bruger

Bruger:

 • Er ansvarlig for overholdelse af PIQeu

5. Betalingssystemer

Betalingssystemer er drevet af ejeren. Betalingssystemer og pris af testresultatet er bestemt på grundlag af det område, brugeren har valgt. Hvis brugerer vælger et andet område end det i hvilket han/hun befinder sig i, i et givet øjeblik, vil han/hun sandsynligvis slet ikke få et testresultat.
Fortegnelse over lande,betalingsmetoder og priser:

test-iq.dk: 50 DKK

6.  Persondatabeskyttelse og ophavsretter

I løbet af deltagelsen i IQeu projekter bliver der udvekslet personlige data, navn, adresse, telefon, e-mail, (CVR.nr.) osv. Disse personlige data er fortrolige og bliver ikke brugt yderligere.  Begge parter er forpligtet til ikke at dele eller på anden måde ( i trykt eller elektronisk form) distribuere personlige data videre til tredje part, bortset fra forskellige statistiske overblikke, som ikke kan forbindes med en konkret person. Ejeren af IQeu forbeholder sig retten til at lave analyse vedrørende adfærd af samtlige personer, der har interesse i IQeu projektet og muligvis videregive dem til tredje part, dog udelukkende i form af statistiske data, som ikke kan forbindes med en konkret person.

7. Support

Handelsanliggender:
Email: 1 
Tekniske anliggender:
Email: 2 
Ejeren af IQeu vil på grundlag af en skriftlig ansøgning slette personlige oplysninger eller data hvis der opstår ønske om dette.
Aktualiseret og udgivet den 24.december 2006.
Disse betingelser træder i kraft fra den 24.december 2006 eller øjeblikkeligt når der laves en ny registration i systemet eller gennemføres en test.
Udgivet af I&Q GROUP, a/s (c) 2006