Historie

Den tyske psykolog William Stern formulerede den grundlæggende definition af IQ i 1912, da han definerede intelligenskvotient som et forhold mellem en estimeret "mental alder" og den "faktiske kronologiske alder":

100×(mental age/chronological age)

Hvis en 10-årig dreng f.eks. har de intellektuelle egenskaber som en 13-årig, svarer hans IQ til 130 (100×13/10).

I testerne bliver der anvendt opgaver, der er opdelt i henhold til alderen af de personer, som gennemsnitligt er i stand til at løse dem. Den mentale alder fastsættes dermed på grundlag af de mest komplicerede opgaver, som en testet person er i stand til at udføre tilfredsstillende.

En IQ i området fra 90 til 110 betragtes som middel.

Sterns ligning giver dog kun mening i forhold til børn. For voksne anvendes en udledt kvotient, kendt som en afvigende IQ, til at sammenligne niveauet for en persons mentale evner med middelniveauet for en befolkning. Omkring 50% af befolkningen har en gennemsnitlig IQ-værdi (dvs. 90–110). Ca. 13% af befolkningen passer inden for 110 og 139 og 1,5% af jordens indbyggere scorer på geni-niveau. Lav intelligens defineres ved scorer i området 80–89. Scorer under 70 betegner i nedadgående rækkefølge debilitet, idioti og imbecilitet. Debile kan lære og trænes, idioter kan trænes, mens imbecile hverken kan lære eller trænes. Det faktum, at du besidder et vist niveau af intelligens, spiller ikke nødvendigvis en betydningsfuld rolle i dit liv. Arbejdere kan f.eks. have en IQ på over 125.

Målingen af IQ har udviklet sig i løbet af årene og en af de mest præcise IQ tester er særligt denne, som du lige er blevet introduceret til. Bare fordi der er mange ting, der har ændret sig med tidens løb, skal du dog ikke blive forbavset, hvis du i løbet af testen vil blive bedt om at angive din alder. Dette er blot for at sikre, at resultatscoren er så nøjagtig som muligt. Held og lykke!