Aktuelt tilgængelige test

Test af indfødt intelligens – 2 D billeder
2D-billeder...

Testen er opdelt i opgaver, som skal undersøge Jeres evner af logisk tænkning i området af flade geometriske symboler – i opgaverne kommer i kontakt med geometrisk sammentælling (addition) og subtrahering, deformation, rotation... Lignende opgaver plejer af og til at være en del af optagelsesprøver, psykologiske test samt jobsamtaler til bestemte stillinger. Opgaver vedrørende forhold mellem geometriske symboler tilhører under den slags evner, som er let påvirkelige gennem øvelser, men ikke så meget gennem ens uddannelsesgrad eller sociale miljø.

Start testen her

Numerisk intelligens
Numre...

Ved hjælp af numerisk intelligens test undersøger man den testede persons evne til at arbejde med matematiske operationer, numre og generelt at „tænke“ matematisk. Testen er lavet til at undersøge kendskabet til addition, subtraktion, multiplikation, division, samt arbejde med matematiske rækker med videre. Lignende opgaver bruges i optagelsesprøver, psykologiske test og ved forskellige jobsamtaler. Numerisk intelligens hører til den slags evner man kan påvirke gennem ens uddannelsesgrad, sociale arv og alder.

Start testen her